Cookiepolicy

Cookie-policy

Cookie- och integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbsida samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra  innehållet och öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att vi sparar din information kan du ta bort dina cookies (se anvisningar) och sluta använda vår webbsida. Undertill har vi detaljerat vilken information som samlas in, dess ändamål och vilka tredjeparter som har tillgång till uppgifterna.

Cookies

Webbsidan använder ”cookies” som är en textfil som laddas i din dator, mobiltelefon eller motsvarande för att ge din dator en identitet, komma ihåg inställningar, utföra statistik och skicka målriktade annonser. Cookies innehåller ej skadliga koder, t.ex. virus.

Det går att ta bort eller blockera cookies. Se anvisningar på: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan de annonser som dyker upp vara mindre relevanta för dig och förekomma oftare. Dessutom är det risk att webbsidan inte fungerar på ett optimalt sätt och att vissa delar av innehållet inte går att nå.

Webbsidan innehåller cookies från tredjepart som i varierande utsträckning kan omfatta:

Cookies kan förekomma från dessa aktiva tredjeparter i form av digital marknadsföring

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är all typ av information som i större eller mindre utsträckning kan kopplas till dig. När vi använder vår webbsida samlar vi in och bearbetar en mängd sådana uppgifter. Detta händer t.ex. vid användning av innehållet på sidan, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, samt vid övrig användning av tjänster eller köp via webbsidan.

Vi samlar in och bearbetar vanligen följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk zon och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån som du själv ger ditt uttryckliga samtycke till detta och själv skickar in uppgifterna kommer följande information också att behandlas: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Detta kommer normalt att vara kopplat till inloggning eller köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras, ändras eller kommer till obehörigs kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med rådande lagstiftning.

Ändamål

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa de annonser som med störst sannolikhet är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna leverera de tjänster du beställt, t.ex. utskick av nyhetsbrev. Därutöver använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras så länge som rådande lagstiftning tillåter och vi tar bort uppgifterna när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på uppgifternas art och skälet till att de har lagrats. Det är således inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Informationsdelning

Uppgifter om din användning av webbsidan, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk zon, kön och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den mån dessa uppgifter är av allmän kännedom. Du kan se vilka tredjeparter vi samarbetar med i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används i marknadsföringssyfte.

Därutöver använder vi ett antal tredjeparter för lagring och bearbetning av data. Dessa behandlar endast information å våra vägnar och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Delning av personuppgifter som namn och e-postadress sker endast med ditt uttryckliga godkännande. Vi använder endast databehandlingstjänster inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt skydd.

Förfrågningar och klagomål

Du har rätt att veta vilka personliga uppgifter om dig som behandlas. Du kan dessutom närsomhelst neka till att information om dig används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att information om dig behandlas. Om dina uppgifterna har behandlats på fel sätt eller är inkorrekta har du rätt få de korrigerade eller borttagna. Förfrågan om detta kan göras till: info@jule-sweaters.dk. Om du önskar framföra klagomål om hur vi behandlar dina personliga uppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatillsynen.

Utgivare

Webbsidan ägs och publiceras av:

Christmassweats ApS
Elmegårdsvej 14
8361 Hasselager 
Telefon: +45 81 60 00 71
E-post: info@jul-tröja.se