Privacy policy

Integritetspolicy – Webbplats med webbshop (B2C)

 

För oss på Christmas Sweats ApS är dataskydd och sekretess en hög prioritet. Denna integritetspolicy ger tydliga riktlinjer för hur Christmas Sweats ApS behandlar dina personuppgifter. Vidare förklarar vi hur vi använder de personuppgifter du lämnar och/eller tillhandahåller när du besöker vår webbplats och använder de olika tjänsterna på denna.

 

 1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

 

Denna webbplats drivs och ägs av:

 

Christmas Sweats ApS

Elmegårdsvej 14, 8361 Hasselager, Denmark

CVR: 38030914

+45 81 60 00 71

info@jule-sweaters.dk

 

 

 1. Insamling av personuppgifter

 

Du kommer alltid att informeras i samband med insamling av personuppgifter om dig. De personuppgifter som samlas in av oss kan till exempel inkludera ditt namn, din e-postadress och liknande identifieringsdata, information om ett onlineköp och om din navigering på webbplatsen.

 

I samband med inlämnandet av dina uppgifter kommer det alltid att anges om inlämningen är frivillig eller nödvändig för att genomföra den önskade åtgärden, såsom att genomföra en transaktion i vår webbshop.

 

Dina personuppgifter samlas in i ett eller flera av nedanstående fall:

 

  • När du köper varor online på jul-troja.se eller på någon av våra andra hemsidor.
  • När du skapar ett kundkonto på jul-troja.se eller på någon av våra andra hemsidor.
  • När du deltar i en av
 • Christmas Sweats ApS :s tävlingar.

 

Om du använder din e-postadress i mer än ett av ovanstående fall kommer dina personuppgifter endast att samlas in och registreras på ett ställe. På så sätt lagras din information redan när du handlar hos oss, och du kommer inte att få samma marknadsföringsmaterial från Christmas Sweats ApS mer än en gång.

 

 1. Användning av personuppgifter

 

Personuppgifter samlas in och används i samband med:

 

 • Slutförande av beställningar i vår webbshop
 • Hantering av användarkonton och profiler
 • Deltagande i tävlingar och/eller andra evenemang
 • Utskick av annat marknadsföringsmaterial, inklusive inbjudningar till event och tilldelning av rabattkoder
 • Översikt av köphistorik
 • Statistik
 • Andra marknadsföringsinitiativ

 

Vänligen observera att vi endast kommer att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial om du tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lagstiftningen tillåter oss att kontakta dig utan ditt medgivande.

 

Christmas Sweats ApS för statistik över vilka delar av webbplatsen våra användare besöker och vilka produkter användarna föredrar. Dessa uppgifter innehåller inga personuppgifter. Kunskap om användarnas användning av webbplatsen erhålls med hjälp av den insamlade informationen. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder uppgifter om hur våra användare navigerar för att bättre förstå hur våra användare använder Jul-Tröja och utifrån det jobbar vi för att förbättra webbplatsen. Vi kan varken se varifrån på internet du kommer eller vart du är på väg efter att du lämnat vår webbsida. Vidare samlar vi in information om vilka produkter våra användare, som enhet, föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer, eller avslöjar på annat vis, ingen information om hur våra användare navigerar och använder vår webbplats. Vi säljer eller utger ingen information om din köphistorik till någon tredje part.

 

  1. Överföring till andra personuppgiftsansvariga

   I allmänhet överför vi inte dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt samtycke. Information som används för leverans av varor kommer dock att överföras till det fraktbolag som används av Christmas Sweats ApS.

 

Under särskilda omständigheter och med hänvisning till lagstiftning kan det bli nödvändigt att överföra information till myndigheter eller polis. Information kan exempelvis lämnas ut till polisen vid misstanke om kreditkortsbedrägeri.

 

Vid en omorganisation, hel eller partiell försäljning av företaget kommer ett utelämnande att ske i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.

 Utlämnande till databehandlare

5. Dina personuppgifter lämnas ut till partners til Christmas Sweats ApS som levererar tjänster på uppdrag av Christmas Sweats ApS, till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev. Dessa partners behandlar endast personuppgifterna på uppdrag avChristmas Sweats ApS och i enlighet med instruktioner givna av Christmas Sweats .

 

 1. Överföring till tredje land

 

Dina personuppgifter kommer att överföras till Danmark. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits.

 

 1. Radering av personuppgifter

 

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem i ett eller flera av de syften som anges i ovanstående fjärde avsnitt. Uppgifterna kan dock komma att behandlas och lagras under en längre period i anonymiserad form.

 

 1. Cookies

 

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår Cookiepolitik, som du hittar på följande länk: https://jul-troja.se/pages/cookie-politik

 

 1. Säkerhet

  Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller vår höga säkerhetsstandard. Följaktligen strävar vi efter att skydda kvaliteten och integriteten av dina personuppgifter.

 

 1. Dina rättigheter

 

Du har när som helst rätt att få information om de personuppgifter om dig som vi behandlar, dock med vissa lagstiftningsmässiga undantag. Du har också rätt att invända mot insamling och vidare behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering/automatiserat beslutsfattande. Vidare har du rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade. Dessutom har du rätt att få information om dig som du har lämnat till oss, samt rätt att få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

 

 1. Återkallande av samtycke

  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer att radera dina personuppgifter, såvida vi inte kan fortsätta behandlingen utifrån ett annat syfte. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på csh@jule-sweaters.dk eller +45 22173005

  12. Länkar till andra webbsidor

  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehåller på andra företags webbplatser eller för sådana företags praxis gällande insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser bör du därför läsa ägarnas policy om skydd av personuppgifter och andra relevanta policyer.

  13. Ändring av uppgifter

Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller radera de personuppgifter som vi har registrerat om dig, vill få tillgång till de uppgifter som behandlas om dig eller om du har några frågor angående ovanstående riktlinjer är du välkommen att kontakta oss på csh@jule-sweaters.dk eller +45 22173005 Du kan också skriva till oss på följande adress:

Elmegårdsvej 14, 8361 Hasselager, Denmark

 

 1. Klagomål

  Om du vill överklaga behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt punkt 13 ovan. Du kan också kontakta the Data Protection Agency, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K.